2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]
Το υγρό της χολής

Χολή είναι το υγρό που παράγεται στο ήπαρ και χρησιμεύει για την πέψη και την απορρόφηση των τροφών και ειδικά των λιπιδίων από το έντερο. Ημερησίως παράγονται συνολικά  500 έως 1500 ml χολής.

Χοληφόρο δένδρο ή χοληφόροι πόροι είναι ένα σύστημα πόρων που μοιάζει σαν δένδρο και λειτουργική του αποστολή είναι να μεταφέρει το υγρό της χολής από το ήπαρ στο δωδεκαδάκτυλο, όπου θα ανακατευθεί με τις τροφές.

Χοληφόρο Δέντρο

Η χοληδόχος κύστη είναι ένα μέρος του χοληφόρου δένδρου και μέσα σ’ αυτήν αποθηκεύεται το υγρό της χολής, που παράγεται στο ήπαρ στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των γευμάτων.

Ο χοληδόχος πόρος είναι ο κεντρικός πόρος που μεταφέρει τη χολή από το ήπαρ και τη χοληδόχο κύστη στο δωδεκαδάκτυλο.

Χολολιθίαση

Με τον όρο «πέτρες στη χολή» εννοούμε την παρουσία λίθων μέσα στη χοληδόχο κύστη. Ο πιο σωστός ιατρικός όρος για την πάθηση αυτή είναι «χολολιθίαση». Οι πέτρες που δημιουργούνται στο χοληφόρο δένδρο ονομάζονται ορθότερα «χολόλιθοι».

Χολολιθίαση – Χοληδοχολιθίαση – Ηπατολιθίαση

Χοληδοχολιθίαση ονομάζεται η παρουσία χολολίθων μέσα στο χοληδόχο πόρο.

Ενδοηπατική λιθίαση ονομάζεται η ύπαρξη χολολίθων στους χοληφόρους πόρους, που βρίσκονται μέσα στο ήπαρ.

Χολοκυστεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, η οποία μπορεί να γίνει είτε με την κλασσική ανοικτή μέθοδο ή με τη λαπαροσκοπική τεχνική.

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!