2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]

Η κύρια λειτουργία της χοληδόχου κύστης είναι να συγκεντρώνει, να συμπυκνώνει και να αποθηκεύει τη χολή που παράγεται στο ήπαρ κατά τη νηστεία και να την αποχετεύει στο δωδεκαδάκτυλο, αμέσως μετά την πρόσληψη της τροφής. Σε κατάσταση νηστείας, το 80% της χολής που παράγεται στο ήπαρ αποθηκεύεται στη χοληδόχο κύστη. Η συνήθης χωρητικότητα της χοληδόχου κύστης είναι 40 έως 50 ml. Κατά συνέπεια, μόνο ένα μικρό ποσοστό από τα 1500 περίπου ml χολής που παράγονται  ημερησίως στο ήπαρ θα μπορούσε να αποθηκευτεί σε αυτή, εάν δεν είχε την απορροφητική και συμπυκνωτική ικανότητα. Ο βλεννογόνος της χοληδόχου κύστης διαθέτει τη μεγαλύτερη απορροφητική ικανότητα ανά μονάδα επιφάνειας από οποιαδήποτε άλλο ιστό του ανθρωπίνου σώματος. Η χολή συμπυκνώνεται κατά 5 έως 1Ο φορές με την απορρόφηση νερού και ηλεκτρολυτών, επιφέροντας μία σημαντική μεταβολή στη σύνθεση. 

Ο βλεννογόνος της χοληδόχου κύστης απορροφά τάχιστα το νάτριο, το χλώριο και το νερό από τη χολή, με αποτέλεσμα αυτή να γίνεται δέκα φορές πυκνότερη. Η ενεργητική αυτή μεταφορά των ηλεκτρολυτών από το επιθήλιο της χοληδόχου κύστης αποτελεί τη κινητήρια δύναμη για τη συμπύκνωση της χολής. Το νερό απορροφάται παθητικά σαν απάντηση στην ωσμωτική κλίση που δημιουργείται από την απορρόφηση των διαλυμένων ουσιών. Όταν η χολή συμπυκνώνεται στη χοληδόχο κύστη, τα χολικά άλατα και η λεκιθίνη συμπυκνώνονται μαζί με τη χοληστερόλη, με αποτέλεσμα η χοληστερόλη να εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαλυτή κατάσταση.

Η ταχεία απορρόφηση των στοιχείων της χολής αποτελεί ένα από τους μηχανισμούς που εμποδίζουν την αύξηση της υδροστατικής πίεσης μέσα στο σύστημα των χοληφόρων. Επίσης, η περιοδική χαλάρωση και κένωση της χοληδόχου κύστης κατά τη διάρκεια της νηστείας, παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση μιας σχετικά χαμηλής ενδαυλικής πίεσης μέσα στο χοληφόρο δέντρο. 

Το τοίχωμα της χοληδόχου κύστης εκτός από την απορροφητική έχει την ικανότητα να εκκρίνει και βλέννα σε ποσότητα 20 ml περίπου το 24ωρο. Η έκκριση της βλέννας πραγματοποιείται πρωτίστως από τους αδένες του αυχένα της χοληδόχου κύστης και του κυστικού πόρου. Το στρώμα γέλης από βλέννα συνιστά ένα ανθεκτικό φραγμό, ο οποίος διαχωρίζει το επιθήλιο της χοληδόχου κύστης από τη χολή του αυλού και διευκολύνει τη ροή της δια του κυστικού πόρου. Το στρώμα της βλέννας είναι σημαντικός παράγοντας και για την προστασία του επιθηλίου της χοληδόχου κύστης από την ισχυρή λυτική δράση της υψηλής συγκέντρωσης των χολικών αλάτων της χολής. Η βλέννα αυτή είναι ακριβώς η «λευκή χολή» που βρίσκεται σε περιπτώσεις ύδρωπα της χοληδόχου κύστης, που δημιουργείται σε απόφραξη του κυστικού πόρου. Επίσης, η βλέννα παίζει σημαντικό ρόλο σαν παράγοντας προπυρήνωσης για την κρυσταλλοποίηση της χοληστερόλης. 

Η φλεγμονή της χοληδόχου κύστης (χολοκυστίτιδα), που συχνά οφείλεται σε ήπια χρόνια λοίμωξη, μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά απορρόφησης του βλεννογόνου της χοληδόχου κύστης και σε μερικές περιπτώσεις προκαλείται υπέρμετρη απορρόφηση νερού και χολικών αλάτων, αλλά η χοληστερόλη που απομένει στη χοληδόχο κύστη συσσωρεύεται προοδευτικά σε όλο και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Στη συνέχεια η χοληστερόλη αρχίζει να καθιζάνει σχηματίζοντας αρχικά μικρούς κρυστάλλους χοληστερόλης στην επιφάνεια του φλεγμαίνοντος βλεννογόνου και στη συνέχεια παράγονται μεγάλοι χολόλιθοι εντός της χοληδόχου κύστης.

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!