2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]

Ο ιατρός Γεώργιος Κέκος, με απόλυτη εξειδίκευση στις παθήσεις χοληφόρων, πραγματοποιεί με άψογο τρόπο όλες τις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας των παθήσεων των χοληφόρων, που περιγράφονται στην ενότητα. Έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των χοληφόρων εφαρμόζοντας εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή την κατάλληλη θεραπεία.

Εμπιστευθείτε μας το πρόβλημα των χοληφόρων σας για μια αποτελεσματική και οριστική διευθέτηση με σύγχρονες μεθόδους θεραπείας, σύμφωνα με τις αρχές της χειρουργικής επιστήμης, που βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based Surgery). Η υψηλή μας επιστημονική κατάρτιση και η πολύχρονη εμπειρία εγγυώνται την άριστη λύση με ανώδυνο τρόπο και χωρίς ταλαιπωρία.

Ο ιατρός δέχεται και εξετάζει τους ασθενείς στο ιατρείο του, επί της οδού Κερασούντος, αριθμός 4, στην Αθήνα. Συνεργάζεται με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και, όταν χρειάζεται, νοσηλεύει τους ασθενείς σε σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές που είναι συμβεβλημένες και με το ΕΟΠΥΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο

2107486937

ΧοληφόραΗ πολυετής και συνεχής ενασχόλησή μου με την χειρουργική της κοιλίας και ειδικότερα με την χειρουργική των χοληφόρων με ώθησαν στην συγγραφή του παρόντος Θέματος.

Στην χειρουργική των χοληφόρων υπάρχουν πολλά ερωτήματα αναφορικά με τον ορισμό και την αιτιολογία των παθήσεων των χοληφόρων, διαφωνίες στην επιλογή του τρόπου θεραπείας και του χρόνου της εγχείρησης, όπως επίσης και αντιτιθέμενες απόψεις στην εγχειρητική τακτική και τις ενδείξεις κάθε χειρουργικής μεθόδου. Οι αντιθέσεις και οι διαφωνίες αυτές αποτελούν την κύρια πηγή των λαθών και των επιπλοκών των εγχειρήσεων επί των χοληφόρων, η οποία τροφοδοτεί το υλικό πολλών επανεγχειρήσεων με τις γνωστές δυσμενείς εγχειρητικές συνθήκες και το αβέβαιο αποτέλεσμα. Αδιαμφισβήτητα, η ορθή εγχειρητική ένδειξη και η lege artis εγχειρητική τακτική αντιμετωπίζουν σχεδόν πάντοτε με επιτυχία την υποκείμενη παθολογική κατάσταση, ενώ αντίθετα μια εσφαλμένη εγχειρητική ένδειξη και πλημμελής εγχειρητική τακτική όχι μόνο δεν επιλύει, αλλά αντίθετα δραματοποιεί το υφιστάμενο πρόβλημα.

Η ενδοσκοπική χειρουργική, με κορωνίδα την ERCP και τις συνδεόμενες με αυτήν επεμβατικές τεχνικές, αποτέλεσε ορόσημο και αφετηρία ραγδαίων εξελίξεων στην διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων των χοληφόρων αγγείων. Έχει τροποποιήσει σε απίστευτο βαθμό τη χειρουργική τακτική για την αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων των χοληφόρων, με αποτέλεσμα οι αλλαγές δίκαια να χαρακτηρισθούν ως επαναστατικές.

Η εφαρμογή της λαπαροενδοσκοπικής χειρουργικής και των σύγχρονων απεικονιστικών εξετάσεων (υπέρηχοι, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία) στον χολοπαγκρεατικό άξονα με τη σημερινή τους μορφή αποτελεί ένα από τα πλέον εντυπωσιακά επιτεύγματα της Ιατρικής επιστήμης και της Βιοϊατρικής τεχνολογίας, που συντελέστηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η «θυελλώδης εισβολή» τους στην καθημερινή κλινική πράξη αναμφισβήτητα επέφερε καινοτόμες αλλαγές και ανακατατάξεις στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των χοληφόρων νοσημάτων. Τολμώ να καταθέσω, ύστερα από την πολυετή και υπεύθυνη ενασχόλησή μου με τον τομέα της Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής ότι αυτή συνέβαλε αποφασιστικά στη διαφοροποίηση του τρόπου αντιμετώπισης των χοληφόρων παθήσεων, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε να μεταβληθεί ριζικά το όλο «τοπίο» στην άσκηση τη χειρουργικής των χοληφόρων, μεταβάλλοντας ή ακόμη και ανατρέποντας παγιωμένες καταστάσεις και συνήθειες πολλών δεκαετιών.

Η συγγραφή του παρόντος εγχειρήματος έχει ως βάση τα διεθνή πρότυπα και δεδομένα, αλλά και την συμπυκνωμένη προσωπική εμπειρία μου κατά την εφαρμογή των λαπαροενδοσκοπικών τεχνικών και χειρουργικών μεθόδων στην αντιμετώπιση των παθήσεων των χοληφόρων. Για τις ανάγκες της παρούσας συγγραφής μελετήθηκε η έγκυρη Ελληνική και Διεθνής Βιβλιογραφία των τελευταίων ετών και περιγράφονται οι σύγχρονες πρόοδοι και τα θεραπευτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή καινοτόμων διαγνωστικών, ενδοσκοπικών και χειρουργικών μεθόδων, απότοκων των προηγμένων τεχνολογικών εξελίξεων. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτεθούν με τρόπο σαφή και εύληπτο οι διάφορες απόψεις, οι θέσεις, η εμπειρία και τα αποτελέσματα διακεκριμένων χειρουργών και εξειδικευμένων χειρουργικών κέντρων στην διαχείριση των χοληφόρων νόσων. Ιδιαίτερα εκτίθενται τα σημεία αντίθεσης και διαφωνίας επί της εγχειρητικής τακτικής και των ενδείξεων κάθε εγχείρησης, συνάγονται ορισμένα συμπεράσματα, επισημαίνονται τα λάθη τα οποία ο χειρουργός οφείλει να αποφεύγει και εξετάζεται σχολαστικά ο τρόπος αντιμετώπισης των εγχειρητικών επιπλοκών.

Ευγενής φιλοδοξία και μύχια επιδίωξή είναι η παρούσα συγγραφή, όχι μόνο να αποτελέσει ένα σημαντικό «λίθο» στο συγγραφικό ιατρικό οικοδόμημα, αλλά και να καταστεί πολύτιμο συμπλήρωμα των γνώσεων των νεότερων ιατρών άλλων συναφών ειδικοτήτων, όπως παθολόγων, ακτινολόγων, παιδιάτρων, γαστρεντερολόγων κ.ά., για μια υπεύθυνη και επικαιροποιημένη ενημέρωση. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι απευθύνεται στις επόμενες γενιές των χειρουργών ιατρών, οι οποίοι, ως εκ του λειτουργήματός τους, οφείλουν να είναι απόλυτα ενήμεροι στον καλπάζοντα τομέα της χειρουργικής των χοληφόρων, ώστε να ασκήσουν υπεύθυνα την ειδικότητά τους σε ώριμο επιστημονικό περιβάλλον με διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις.

Φιλοδοξώ και ευελπιστώ ότι το παρόν Θέμα θα διαβαστεί με προσοχή και ενδιαφέρον από την χειρουργική κοινότητα, ιδίως από τους νέους Συναδέλφους και τους ειδικευόμενους χειρουργούς, εις τους οποίους και αφιερώνεται. Εάν αυτό κριθεί χρήσιμο βοήθημα από τους Έλληνες ιατρούς, τότε θα έχει επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε και θα είναι η προσωπική δικαίωση της επίπονης προσπάθειάς μου.

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!