2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]
Select Page

ΚΗΛΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΗΛΕΣ

Τι ονομάζουμε κήλη – κοιλιοκήλη

Με τον ιατρικό όρο «κήλη» εννοούμε την πρόπτωση ή προβολή ενός σπλάγχνου μέσω ενός ανοίγματος του τοιχώματος της κοιλότητας που περικλείει το σπλάγχνο αυτό. Το άνοιγμα αυτό μπορεί να είναι ένα φυσικό άνοιγμα του οργανισμού ή να προκύψει εάν τα τοιχώματα της κοιλότητας εξασθενίσουν με την πάροδο του χρόνου υπό την επίδραση κάποιων παραγόντων… Περισσότερα

ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

Η βουβωνική περιοχή είναι η συνηθέστερη θέση για την εμφάνιση κήλης, η οποία ονομάζεται βουβωνοκήλη. Αυτό συμβαίνει, επειδή το κοιλιακό τοίχωμα στη συγκεκριμένη ανατομική θέση δέχεται μεγάλες ενδοκοιλιακές πιέσεις, ενώ παράλληλα περιέχει πολλές και σύνθετες ανατομικές δομές. Πιο συγκεκριμένα… Περισσότερα…

ΜΗΡΟΚΗΛΗ

Η μηροκήλη δηµιουργείται σε ένα χώρο ο οποίος ονομάζεται μηριαίος δακτύλιος και αφορίζεται από τον λαγονοηβικό πόρο από πάνω, από τον σύνδεσµο του Cooper από κάτω, από τη µηριαία φλέβα επί τα έξω και από την κατάφυση του λαγονοηβικού πόρου στο σύνδεσµο του Cooper επί τα έσω. Κατά την κλινική εξέταση ανευρίσκεται ψηλαφητό µόρφωµα κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσµο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µερικές µηροκήλες παρουσιάζονται ως διόγκωση η οποία επικάθεται πάνω στην περιτονία του έξω λοξού κοιλιακού µυός στην περιοχή του βουβωνικού πόρου. Περισσότερα…

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Στην ομφαλοκήλη η πρόπτωση του ενδοκοιλιακού σπλάχνου λαμβάνει χώρα είτε στην περιοχή του ομφαλού (γνήσιες ομφαλοκήλες) είτε λίγο παρακάτω από αυτόν (παρομφαλική κήλη). Οι παρομφαλικές εμφανίζονται συνήθως στους ενήλικες, ενώ οι γνήσιες ομφαλοκήλες εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά. Η συντριπτική πλειοψηφία των οµφαλοκηλών υπάρχει εκ γενετής. Το οµφαλικό έλλειµµα μπορεί να κλείσει αυτόµατα έως και το 20 έτος της ηλικίας στους περισσότερους ασθενείς. Περισσότερα…

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ

Ως μετεγχειρητική κοιλιοκήλη (ΜΚΚ) ορίζεται κάθε ψηλαφητό χάσμα του κοιλιακού τοιχώματος, με ή χωρίς διόγκωση, που εμφανίζεται μέσα σε 12 μήνες μετά από μια κοιλιακή χειρουργική τομή. Προκαλείται λόγω ατελούς επούλωσης του τραύµατος παλαιότερης χειρουργικής τοµής. Περισσότερα…

ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΚΗ ΚΗΛΗ

Αυτές οι κήλες εμφανίζονται σχετικά σπάνια (2%-3% του πληθυσμού) και είναι συχνότερες στους άνδρες. Εμφανίζονται κατά μήκος της  μέσης γραμμής που ενώνει το στέρνο με τον ομφαλό, και η οποία ονομάζεται «λευκή γραμμή». Περισσότερα…

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!