2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]

Η ευαισθησία κατά τη ψηλάφηση του κοιλιακού τοιχώματος δεν υποδηλώνει πάντοτε και φλεγμονή του περιτοναίου, εκτός εάν συνυπάρχει και μυϊκή σύσπαση. Όταν το τελευταίο αυτό κλινικό σημείο απουσιάζει, ένας αξιόπιστος τρόπος για να τεκμηριώσουμε τη συμμετοχή του περιτοναίου στη φλεγμονή, αποτελεί η πραγματοποίηση ειδικών κλινικών δοκιμασιών και η αναζήτηση ειδικών κλινικών σημείων, τα σπουδαιότερα από τα οποία είναι τα κάτωθι: 

Δοκιμασία Mc Burney.  Σε υποψία οξείας σκωληκοειδίτιδας πιέζουμε με τα δάκτυλα το κοιλιακό τοίχωμα στη μέσον της νοητής γραμμής που ενώνει την πρόσθια λαγόνια άκανθα με τον ομφαλό, θέση που αντιστοιχεί στη βάση της σκωληκοειδούς απόφυσης. Με την δοκιμασία αυτή, από την πρώιμη φάση της οξείας σκωληκοειδίτιδας παρατηρείται εν τω βάθει ευαισθησία, «σημείο Mc Burney». 

Δοκιμασία του λαγονοψοΐτη μυ. Όταν ένα απόστημα ή μια φλεγµαίνουσα σκωληκοειδής απόφυση βρίσκεται σε επαφή με το λαγονοψοΐτη μυ που τον ερεθίζει, εκδηλώνεται πόνος στο δεξιό λαγόνιο βόθρο. Ο ασθενής κρατάει το δεξί πόδι σε κάμψη προς την κοιλιά για να μην πονάει. Για να ελέγξουμε τον ερεθισμό του λαγονοψοΐτη μυ από μια φλεγμονώδη διεργασία, το τεντωμένο δεξί  πόδι του ασθενή ανυψώνεται παθητικά ή κάμπτεται ενεργητικά έναντι της ασκούμενης αντίστασης, «δοκιμασία λαγονοψοΐτη». Η ίδια δοκιμασία επαναλαμβάνεται με τον ασθενή κατακλιμένο στο αριστερό πλάγιο και του παραγγέλλουμε να τεντώσει πλήρως το δεξί πόδι. Η δοκιμασία είναι θετική για ερεθισμό του λαγονοψοΐτη μυ, όταν με τους προαναφερόμενους χειρισμούς παράγεται πόνος στο δεξιό λαγόνιο βόθρο.  Η διαγνωστική αξία της δοκιμασίας είναι μικρή όταν υπάρχει σύσπαση του κοιλιακού τοιχώματος.

Δοκιμασία του έσω θυρεοειδούς μυός. Ο έσω θυρεοειδής μυς καλύπτεται από παχιά περιτονία και γι’ αυτό δεν ερεθίζεται εύκολα και ούτε παράγεται πόνος σε περιπτώσεις ήπιας πυελικής φλεγμονής. Εάν όμως σχηματισθεί πυελικό απόστημα, το οποίο εφάπτεται με την περιτονία, όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε διάτρηση της σκωληκοειδούς απόφυσης, τότε ερεθίζεται έντονα ο έσω θυρεοειδής μυς και παράγεται πόνος κατά την έσω στροφή του κεκαμμένου δεξιού ποδιού, ο οποίος προβάλλεται στο υπογάστριο, «σημείο θυρεοειδούς μυός».  

Επίσης, το ίδιο σημείο παράγεται όταν κάποια έλικα του λεπτού εντέρου βρίσκεται παγιδευμένη μέσα σε κήλη του θυρεοειδούς τρήματος. Ωστόσο μπορεί να βρεθεί και σε άλλες παθήσεις της πυέλου, όπως για παράδειγμα είναι ένα μεγάλο πυελικό αιμάτωμα και η συσσώρευση μεγάλης ποσότητας φλεγμονώδους υγρού μέσα στην πύελο.  

Δοκιμασία Rovsing. Σε ήδη εγκατεστημένη φλεγμονή του περιτοναίου, η βαθμιαία άσκηση σταθερής μηχανικής πίεσης επί του κοιλιακού τοιχώματος μακριά από την περιοχή της φλεγμονής, συνήθως δεν παράγει πόνο. Εάν όμως αρθεί απότομα η πίεση, τότε εκδηλώνεται δριμύς πόνος στην περιοχή της φλεγμονής, «σημείο Rovsing». Για παράδειγμα, εάν στην οξεία σκωληκοειδίτιδα πιέσουμε με τα δάκτυλα το κοιλιακό τοίχωμα στον αριστερό λαγόνιο βόθρο, υπό κανονικές συνθήκες δεν παράγεται πόνος. Η απότομη όμως άρση της πίεσης αυτής παράγει έντονο πόνο στο δεξιό λαγόνιο βόθρο.

Δοκιμασία Murphy Σε φλεγµονή της χοληδόχου κύστης γίνεται ψηλάφηση του δεξιού υποχονδρίου στη φάση της βαθιάς εισπνοής. Τότε γίνεται αισθητός ο θόλος της χοληδόχου κύστης, καθώς τα δάκτυλα των χεριών προσκρούουν στην κύστη κατά τη κάθοδο του διαφράγματος. Ταυτόχρονα, εξαιτίας του έντονου πόνου διακόπτεται απότομα η εισπνοή, «σημείο Murphy». 

Δοκιμασία Courvoisier. Σε ανώδυνο αποφρακτικό ίκτερο που οφείλεται σε καρκίνο της κεφαλής του παγκρέατος ή του φύματος του Vater, η χοληδόχος κύστη ψηλαφάται διογκωμένη και ανώδυνη, επειδή αποφράσσεται πλήρως η τελική μοίρα του χοληδόχου πόρου από το νεόπλασμα και εμποδίζεται η ροή της χολής προς το 12δάκτυλο, «σημείο Courvoisier».

Δοκιμασία Giordano. Κατά την πλήξη των νεφρικών χωρών με το ωλένιο χείλος της παλάμης, σε περίπτωση νεφρικού κωλικού εκλύεται έντονος πόνος στην οσφύ «σημείο Giordano.

Σημείο Kehr. Ο πόνος στις ωμικές ζώνες μπορεί να οφείλεται σε ερεθισμό του διαφράγματος και του φρενικού νεύρου από διάφορα βιολογικά υγρά, όπως είναι το αίμα, τα ούρα, το πύον και τα διαφυγόντα εντερικά υγρά. 

Η εκδήλωση πόνου στον αριστερό ώμο, που οφείλεται σε ερεθισμό του αριστερού φρενικού νεύρου από συσσώρευση αίματος κάτω από το αριστερό διάφραγμα, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις αιμοπεριτοναίου (π.χ. ρήξη έκτοπης εξωμητρίου κύησης), αποτελεί το «σημείο Kehr». 

Επίσης, σε παθήσεις του ήπατος, της χοληδόχου κύστης και του δεξιού υποδιαφραγματικού χώρου, ο πόνος προβάλλεται στο δεξιό ώμο, όταν ερεθίζεται το δεξιό φρενικό νεύρο. Και στις περιπτώσεις αυτές συνηθίζεται να μιλάμε για «σημείο Kehr». 

Σημείο Boas. Στον κωλικό των χοληφόρων ο πόνος προβάλλεται στη κάτω γωνία της δεξιάς ωμοπλάτης, παρασπονδυλικά, «σημείο Boas». Η εμφάνιση ευαισθησίας στην πλευροδιαφραγματική γωνία είναι συνήθης στην οξεία πυελονεφρίτιδα.

Ουρητηρικό σημείο. Χρήσιμη επίσης είναι η αναζήτηση του «κατώτερου επώδυνου ουρητηρικού σημείου» σε ασθενείς με κωλικό του νεφρού. Το σημείο αυτό εκλύεται, όταν ο εξεταστής πιέσει βαθιά με το δείκτη του χεριού την κοιλιά, στο ένα τρίτο της απόστασης μεταξύ ομφαλού και πρόσθιας άνω λαγόνιας άκανθας. Το σημείο αυτό εκλύεται στη σύστοιχη πάσχουσα πλευρά, δηλαδή ανάλογα αν ο κωλικός αφορά το δεξιό ή τον αριστερό νεφρό-ουρητήρα.

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!