2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]

Ο τρίτος συχνότερος τύπος όγκου των νησιδιακών κυττάρων του παγκρέατος είναι το ΡΡωμα. Η λειτουργία του παγκρεατικού πολυπεπτιδίου (ΡΡ) δεν είναι απολύτως κατανοητή. Εντούτοις, πιστεύεται ότι νησιδιακοί όγκοι που συνηθέστατα παράγουν αυξημένες ποσότητες παγκρεατικού πολυπεπτιδίου δε συνοδεύονται από κλινικές εκδηλώσεις. Οι περισσότεροι ερευνητές σήμερα ταξινομούν τους όγκους αυτούς στους μη λειτουργικούς.

Οι ασθενείς παρουσιάζονται με απώλεια βάρους, ίκτερο και κοιλιακό πόνο. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την ανεύρεση επιπέδων ΡΡ >300 pg/ml. Επειδή και άλλοι όγκοι των νησιδιακών κυττάρων του παγκρέατος μπορεί να εκκρίνουν παγκρεατικό πολυπεπτίδιο, για να χαρακτηρισθεί ένας όγκος ως ΡΡωμα θα πρέπει ποσοστό >50% αυτού να εμφανίζει θετική χρώση για ΡΡ στην ανοσοϊστοχημεία.

Τα ΡΡώματα είναι συνήθως ευμεγέθη κατά τη διάγνωση και συνήθως ανευρίσκονται στην CT ή στην MRI. Το σπινθηρογράφημα οκτρεοτίδης είναι επίσης ευαίσθητο για τη διάγνωσή τους. Στον προεγχειρητικό έλεγχο περιλαμβάνεται η ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης ορού. 

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!