2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]
kili58Οι οσφυϊκές κήλες προβάλλουν στην οσφυϊκή χώρα διαµέσου του οπίσθιου κοιλιακού τοιχώµατος. Συγκεκριµένα, η κήλη του Grynfeltt προβάλλει στο άνω οσφυϊκό τρίγωνο, ενώ η κήλη του Petit στο κάτω οσφυϊκό τρίγωνο. Μια τρίτη κατηγορία, οι διάχυτες οσφυϊκές κήλες είναι συνήθως ιατρογενείς.

Οι οσφυϊκές κήλες συνήθως µεγεθύνονται προοδευτικά και αποτελούν συχνά αισθητικό πρόβληµα. Η απλή συρραφή είναι αρκετή για την αποκατάσταση των µικρών σε µέγεθος κηλών στις περισσότερες περπτώσεις. Για τις ευµεγέθεις κήλες, η αποκατάσταση αποτελεί πρόκληση. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η αποκατάσταση µε αλλεπάλληλα επικαλυπτόµενα ράµµατα. Αντίθετα, σε ασθενείς µε µεγάλες κήλες ή σε αυτούς που προσέρχονται µε πολύ εξασθενηµένο κοιλιακό τοίχωµα, µπορεί να χρειασθεί η τοποθέτηση πλέγµατος, ελεύθερου κρηµνού ή ελεύθερου µοσχεύµατος.

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!