2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]

200253040-001Μέχρι να γίνει η χειρουργική επέµβαση, η βουβωνοκήλη µπορεί να προκαλεί δυσφορία, αίσθημα βάρους ή και πόνο στη περιοχή απ’ όπου προβάλλει, σε κάθε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Για ανακούφιση, ο ασθενής θα πρέπει να ξαπλώσει µε λυγισµένα τα γόνατα, για να χαλαρώσουν οι κοιλιακοί µύες και να προσπαθήσει να ανατάξει την κήλη. Αυτό γίνεται µε ήπια πίεση επί της διόγκωσης, σιγά-σιγά και επαναλαµβανόµενα, µέχρι το περιεχόµενο της κήλης να επανέλθει µέσα στην κοιλιά. Σ’ αυτή τη φάση απαγορεύεται η εφαρµογή µεγάλης πίεσης, όπως επίσης και επιθεµάτων, ούτε ζεστά, ούτε κρύα.

Αν η βουβωνοκήλη πονάει και δεν ανατάσσεται, τότε είναι απαραίτητο ο ασθενής να εξεταστεί άμεσα από χειρουργό. Αν, επί πλέον, το υπερκείμενο δέρμα έχει αλλάξει χρώµα και υπάρχουν έµετοι, τότε η κατάσταση θεωρείται σοβαρή και δεν θα πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση. Ο ασθενής θα πρέπει να διακομιστεί άµεσα για χειρουργική επέµβαση.

Όταν οριστεί η ακριβής ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης, σαν γενικός κανόνας όπως σε όλες τις χειρουργικές επεµβάσεις, ο ασθενής θα πρέπει να είναι νηστικός από το βράδυ της προηγούµενης ηµέρας. Αν λαµβάνει φάρµακα θα πρέπει να έχει συνεννοηθεί µε τον χειρουργό και τον αναισθησιολόγο ποια από αυτά θα πάρει και ποια όχι. Φάρµακα που προκαλούν αιµορραγική διάθεση (καρδιολογικά, αντιπηκτικά, ασπιρίνη κλπ) θα πρέπει να έχουν διακοπεί αρκετές ηµέρες πριν από την εγχείρηση. Στην προετοιµασία θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η απώλεια βάρους (αν ο ασθενής είναι παχύσαρκος) και η διακοπή του καπνίσµατος.

Όπως σε κάθε εγχείρηση είναι απαραίτητο να γίνει ο κλασσικός προεειγχειρητικός έλεγχος που θα περιλαμβάνει αιµατολογικές εξετάσεις, ακτινογραφία θώρακα και καρδιολογική εξέταση. Η περιοχή που θα χειρουργηθεί θα πρέπει να είναι καθαρή (σαπούνισµα με scrub Betadine) και ξυρισµένη χωρίς τραυµατισµούς.

zeygariΜετά από μία εγχείρηση για βουβωνοκήλη, η παραµονή στο νοσοκοµείο θα είναι για 1-2 ημέρες. Η ενδοφλέβια χορήγηση ορών θα διαρκέσει για λίγες ώρες. ∆εν θα υπάρχει περιορισµός στη σίτιση. Τα φάρµακα (αν ο ασθενής έπαιρνε προεγχειρητικά) θα πρέπει να παίρνονται κανονικά όπως πριν. Η κινητικότητα αρχίζει αµέσως µόλις φύγει η νάρκωση, εκτός αν πρόκειται για ραχιαία αναισθησία (ανάλογα µε τις οδηγίες του αναισθησιολόγου).  Την πρώτη μετεγχειρητική εβδοµάδα επιτρέπονται περιορισµένες δραστηριότητες µέσα αλλά και έξω από το σπίτι (ελαφρές δουλειές του σπιτιού, περπάτηµα στον κήπο, οδήγηση µικρών αποστάσεων κλπ).

Την 7η –10η µετεγχειρητική ηµέρα θα γίνει η αφαίρεση των ραµµάτων και θα εκτιµηθεί η πορεία της εγχείρησης. Στη µετεγχειρητική περίοδο (στο σπίτι) θα πρέπει να παρακολουθείται το εγχειρητικό τραύµα και στη περίπτωση που εμφανιστεί πρόβληµα (ερυθρότητα, οίδηµα, έκκριση υγρών κλπ) όπως επίσης αν υπάρχει πυρετός, θα πρέπει να γίνει επίσκεψη στο χειρουργό.

Οι κανονικές δραστηριότητες επανέρχονται µέρα µε την ηµέρα και συνήθως υπάρχει πλήρης δραστηριότητα μετά από µια βδοµάδα από την εγχείρηση. Ο ασθενής µπορεί να έχει τις φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητες και να κάνει όσα δεν απαιτούν υπέρμετρη μυική προσπάθεια και ζόρισμα (συµπεριλαµβάνεται και η σεξουαλική πράξη, η οδήγηση, το περπάτηµα). Εκείνο που συνήθως συµβουλεύει ο χειρουργός είναι η αποφυγή άρσης µεγάλου βάρους για µερικούς µήνες. Προσοχή! Σε µερικές περιπτώσεις (υποτροπή, µεγάλη κήλη κλπ) ο χειρουργός µπορεί να συστήσει περισσότερη προσοχή και µεγαλύτερο διάστηµα αποχής από την εργασία. Σε κάθε περίπτωση, τις οδηγίες στον ασθενή τις δίνει ο ίδιος ο χειρουργός και δεν ισχύουν πάντα για όλους τους ασθενείς οι ίδιες οδηγίες.

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!