2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]

132466Ο τύπος αναισθησίας που χρησιµοποιείται στη χειρουργική θεραπεία της βουβωνοκήλης, ποικίλλει ανάλογα µε την προτίµηση του χειρουργού και την επιθυμία του ασθενούς. Η λαπαροσκοπική βουβωνοπλαστική είναι η εξαίρεση, καθώς επιβάλλεται πάντα γενική ενδοτραχειακή αναισθησία, κυρίως λόγω του πνευµοπεριτοναίου.

Η ανοικτή βουβωνοπλαστική µέσω µιας μικρής τοµής στη βουβωνική χώρα µπορεί να πραγµατοποιηθεί με τοπική ή περιοχική αναισθησία, γεγονός που αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα επιχειρήµατα έναντι των λαπαροσκοπικών µεθόδων. Η τοπική αναισθησία, όταν χρησιµοποιείται σε ικανή δοσολογία και αρκετά πριν την αρχική τοµή, αποδεικνύεται αποτελεσµατική, όταν συνδυάζεται µε τα νεότερα βραχείας δράσης, αµνησιογόνα και αγχολυτικά φάρµακα, όπως η προποφόλη.

AnesthesiaΠιο συχνά χρησιµοποιούνται 100 ml 0,5% λιδοκαϊνης µε επινεφρίνη, 0,25% βουπιβακαϊνης µε επινεφρίνη ή ένας συνδυασµός των δύο, µε ή χωρίς διττανθρακικό νάτριο. Η µεταβολή του pΗ πιστεύεται ότι µειώνει το άλγος κατά την έγχυση, ενώ η λογική του συνδυασµού δυο τοπικών αναισθητικών είναι να ωφεληθούµε και από τα δύο, τη βραχείας δράσης λιδοκαϊνη και τη µεγαλύτερης δράσης βουπιβακαϊνη. Η επινεφρίνη είναι προαιρετική και µπορεί να παραληφθεί σε ασθενείς µε ιστορικό στεφανιαίας νόσου. Σε έναν ενήλικα φυσιολογικού µεγέθους, ο χειρουργός χορηγεί 70 ml αυτού του διαλύµατος πριν την προετοιµασία του χειρουργικού πεδίου. 10 ml επί τα εντός της άνω πρόσθιας λαγόνιου άκανθας και τα υπόλοιπα 60 ml χρησιµοποιούνται κατά µήκος της σχεδιαζόµενης τοµής στο υποδόριο και τους εν τω βάθει ιστούς. Φροντίδα χρειάζεται η έγχυση στην περιοχή του ηβικού φύµατος και του συνδέσµου του Cooper, τα οποία αναγνωρίζονται εύκολα µε την αφή, αν δεν πρόκειται για παχύσαρκο ασθενή. Τα υπόλοιπα 30 ml διατηρούνται για χρήση κατά το δοκούν κατά την επέµβαση. Με αυτή την τεχνική αποφεύγεται η ενδοτραχειακή διασωλήνωση του ασθενούς και ο ασθενής µπορεί να πραγµατοποιήσει κατ’ επίκληση δοκιµασίες Valsalva για την ανάδειξη του κηλικού χάσματος και του σάκου.

Η περιοχική αναισθησία µε τη µορφή της επισκληρίδιου αναισθησίας µπορεί να εφαρµοστεί και είναι εξαιρετική, ιδιαίτερα σε έµπειρα χέρια. Αν χρησιµοποιηθεί γενική αναισθησία, ένα τοπικό αναισθητικό θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί στο τέλος της διαδικασίας ως επικουρικό για τη µείωση του άµεσου µετεγχειρητικού πόνου.

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!