2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]

kili54Ο θυροειδής πόρος καλύπτεται από µεµβράνη, την οποία διαπερνούν το θυροειδές νεύρο και τα θυροειδικά αγγεία. Η εξασθένηση της θυροειδικής µεµβράνης και η διεύρυνση του πόρου µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία κηλικού σάκου, προβολή του εντέρου και απόφραξη. Ο θυροειδής πόρος έχει µήκος 2 έως 3 cm και µπορεί να περιέχει στρώµα λίπους, η παρουσία του οποίου από πολλούς χειρουργούς θεωρείται παθολογική. Ο ασθενής πολλές φορές προσέρχεται µε κλινικά σηµεία πίεσης του θυροειδούς νεύρου, δηλαδή πόνο στην έσω επιφάνεια του µηρού.

Η χειρουργική αποκατάσταση της κήλης δια του θυροειδούς τρήµατος μπορεί να γίνει µε διάφορες προσπελάσεις. Η κοιλιακή προσπέλαση, ανοικτή ή λαπαροσκοπική, προτιµάται όταν υπάρχει υπόνοια συµµετοχής του εντέρου. Η προσέγγιση από τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο προτιµάται από πολλούς χειρουργούς όταν δεν υπάρχουν σηµεία απόφραξης ή συµµετοχής του εντέρου. Επίσης, περιγράφονται η θυρεοειδική, η βουβωνική, καθώς και άλλες συνδυασµένες προσεγγίσεις. Ανεξάρτητα από την προσέγγιση, η ανάταξη του περιεχομένου και η αναστροφή του κηλικού σάκου αποτελούν τα αρχικά βήµατα στη χειρουργική επιδιόρθωση αυτών των κηλών. Η απώθηση του θυροειδούς νεύρου µε τη βοήθεια ενός ειδικού αγκίστρου για νεύρα και ήπιους χειρισµούς διευκολύνει την ανάταξη του λίπους από τον πόρο στην πύελο. Στη συνέχεια, το στρώµα λίπους µπορεί να εκταµεί µε ευκολία, γεγονός που οδηγεί σε άρση της πίεσης που ασκούνταν στο θυροειδές νεύρο. Το διευρυμένο θυροειδές τρήµα επιδιορθώνεται µε διακεκοµµένα ράµµατα.

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!