2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]
kili57Η κήλη διαµέσου της περιτονίας κατά µήκος του χείλους του ορθού κοιλιακού µυός, στο σηµείο που η ηµισεληνοειδής γραµµή συναντά το χείλος του ορθού κοιλιακού µυός, ονοµάζεται κήλη Spigeli. Συχνότερα οι κήλες αυτές εµφανίζονται κάτω από τη γραµµή του Douglas, όπου η έλλειψη περιτονίας συµβάλλει στην εξασθένηση του κοιλιακού τοιχώµατος που παρατηρείται στην περιοχή αυτή. Πολλοί από τους ασθενείς που προσέρχονται µε κήλη Spigeli είναι παχύσαρκοι και προεγχειρητικά η διάγνωση τίθεται σωστά µόνο στο 50% των περιπτώσεων. Οι κήλες αυτής της κατηγορίας αποτελούν τυχαίο εύρηµα κατά τη διενέργεια υπερηχογραφηµάτων ή αξονικών τοµογραφιών. Ο χειρισµός Valsalva κατά τη διενέργεια αξονικής τοµογραφίας αυξάνει την ευαισθησία της µεθόδου.

Οι κήλες του Spigeli συνήθως αποκαθίστανται επιτυχώς κατά την πρώτη χειρουργική επέµβαση. Συµπλησίαση των ιστών στην περιοχή του ελλείµµατος µε διακεκοµµένα ράµµατα είναι επαρκής στις περισσότερες περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, εάν το έλλειµµα είναι µεγάλο και οι ιστοί εξασθενηµένοι µπορεί να απαιτηθεί και η τοποθέτηση πλέγµατος.

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!