2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]
kili56Κήλη Richter ονομάζουμε τη κήλη εκείνη στην οποία μόνο το αντιµεσεντερικό χείλος του εντέρου (και όχι η συνολική περιφέρεια του εντέρου) προβάλλει εντός του κηλικού σάκου. Τα συµπτώµατα και η κλινική πορεία ποικίλλουν ευρέως και εξαρτώνται από το βαθµό της εντερικής έμφραξης που σχετίζεται µε το µήκος της περιφέρειας του εντέρου που εγκλωβίζεται εντός του κηλικού σάκου. Μπορεί να συµβεί στραγγαλισµός, εκδηλούµενος ως επώδυνη µάζα, ναυτία, έµετος και κοιλιακή διάταση. Από την άλλη, µια µικρή, ασυµπτωµατική κήλη Richter µπορεί να παραµένει αδιάγνωστη έως τη στιγµή του χειρουργείου. Η κήλη Richter µπορεί να συµβεί σε κάθε τύπο κήλης των κοιλιακών τοιχωµάτων, αλλά η πιο συχνή εμφάνιση είναι στη µηροκήλη.

Η επιδιόρθωση μιας κήλης Richter βασίζεται στην εντόπιση της  κήλης και το πιο κρίσιµο στοιχείο στην επιδιόρθωσή της είναι η επαρκής αξιολόγηση της βιωσιµότητας του εντέρου. Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι αδύνατο να εκτιµηθεί ή να αντιµετωπισθεί επαρκώς το έντερο διαµέσου της τοµής για την επιδιόρθωση της κήλης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορεί να απαιτηθεί επιπρόσθετη ερευνητική λαπαροτοµή. Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εναλλακτική της ερευνητικής λαπαροτοµίας για την εκτίµηση της βιωσιμότητας του εντέρου.

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!