2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]
kili55Η παρουσία ενός εκκολπώµατος Meckel ως αποκλειστικού περιεχοµένου του κηλικού σάκου συνιστά την κήλη Littre. Αυτή η σπάνια οντότητα µπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στη διάγνωση, λόγω της έλλειψης αποφρακτικών συµπτωµάτων. Στραγγαλισµός του εκκολπώµατος του Meckel µπορεί να συµβεί, οδηγώντας σε αποστηµατοποίηση ή συριγγοποίηση. Η χειρουργική αντιµετώπιση περιλαµβάνει επιδιόρθωση της κήλης µε ή χωρίς εκτοµή της Μεκελλείου. Μια Μεκέλειος συµπτωµατική ή στραγγαλισµένη πρέπει να εκτέµνεται. Η εκλεκτική εκτοµή µιας ασυµπτωµατικής Μεκελείου πρέπει να βασίζεται στην ηλικία και τη γενική κλινική κατάσταση του ασθενούς.
error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!