2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]

XEIROURGIKI

Η εκρηκτική εξέλιξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έδωσε τεράστια ώθηση στην ιατρική γνώση και προσέφερε πράγματι νέες διαγνωστικές δυνατότητες, ανοίγοντας παράλληλα νέους θεραπευτικούς ορίζοντες. Η Χειρουργική είναι ένας τέτοιος τομέας της Ιατρικής, που κατά τα τελευταία χρόνια γνώρισε τις πλέον εντυπωσιακές εξελίξεις.
Παλαιότερα, οι ειδικότητες της ιατρικής ήταν διακριτές. Η εκρηκτική εξέλιξη της υψηλής τεχνολογίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες έδωσε τεράστιες διαστάσεις στην ιατρική γνώση, με αποτέλεσμα τα όρια μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων να γίνουν δυσδιάκριτα. Ο όγκος των γνώσεων οδήγησε μοιραία στον κατακερματισμό του γνωστικού αντικειμένου και επέβαλε τη συνεχώς αυξανόμενη εξειδίκευση των ιατρών καθώς και την επακόλουθη κατάτμηση της χειρουργικής σε επιμέρους ειδικότητες.
Η διεύρυνση του πεδίου της χειρουργικής έρευνας κατά τα τελευταία 15 χρόνια με την αλματώδη εξάπλωση της πληροφορικής, της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας, της γενετικής, της ανοσοβιολογίας και κυρίως της μοριακής βιολογίας, άνοιξε νέους ορίζοντες και εδραίωσε έτσι περισσότερο τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη σύγχρονη χειρουργική γενικότερα.
Η αποθησαύριση ιατρικών γνώσεων και η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στο χώρο της Χειρουργικής, μετέβαλαν σε πρωτόγνωρο βαθμό, όχι μόνο τη φιλοσοφία της θεραπευτικής προσέγγισης πολλών χειρουργικών παθήσεων, αλλά και τον τρόπο για την αντιμετώπισή τους, αφού εισήχθησαν εντελώς καινούργιες διαγνωστικές μέθοδοι και επινοήθηκαν νέες χειρουργικές τεχνικές, που χωρίς αμφιβολία εξασφαλίζουν ασφαλέστερη προεγχειρητική διάγνωση, καθώς και αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη θεραπεία. Δεν βρίσκεται κανείς μακριά από την πραγματικότητα, όταν υποστηρίξει ότι τα αλματώδη επιτεύγματα της Χειρουργικής είναι επαναστατικά.
Είναι πλέον κοινή η πεποίθηση ότι η Χειρουργική τον 21ο αιώνα θα υποστεί νέες ριζικές αλλαγές όχι μόνο στη διαγνωστική διαδικασία αλλά κυρίως στην αντιμετώπιση του χειρουργικού ασθενή. Πολλές νοσολογίες που εντάσσονται στη λίστα των χειρουργικών παθήσεων σήμερα, θα αποτελούν επώδυνο παρελθόν χάρις στα επιτεύγματα που θα συμβούν στον τομέα της κλινικής Μοριακής Βιολογίας. Η γονιδιακή θεραπεία εξάλλου είναι πλέον γεγονός, η δε νανομηχανική υπόσχεται πολλά στο μέλλον.
Αλλά και οι χειρουργικές τεχνικές θα τροποποιηθούν εξαιτίας των επιτευγμάτων της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι εγχειρητικές πράξεις θα αναθεωρηθούν και θα δώσουν τη θέση τους σε λιγότερο αιματηρές επεμβάσεις. Με λίγα λόγια δηλαδή η χειρουργική παθολογία και η εγχειρητική θα επαναπροσδιοριστούν και θα γραφτούν από την αρχή.
Η ταχύτατη διάδοση της Χειρουργικής και τα θεαματικά επιτεύγματα της βιοϊατρικής τεχνολογίας προμηνύουν ήδη ότι στο άμεσο μέλλον ο μόνος συντελεστής για την περαιτέρω εξέλιξη της σύγχρονης Χειρουργικής θα είναι η πλούσια ή καλύτερα η τολμηρή και συνθετική φαντασία των χειρουργών. Με βάση τα τελευταία πορίσματα της έρευνας, αβίαστα προκύπτει η διαπίστωση ότι μία νέα αλυσίδα γεγονότων αρχίζει να επιβάλλει νέες απόψεις και να προβάλλονται καινούργιες προοπτικές γύρω από τη Χειρουργική.
Σαν παράδειγμα, η ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής και γενικότερα της ενδοσκοπικής χειρουργικής έχουν φέρει τη Χειρουργική σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και τείνουν να αλλάξουν ριζικά τη φυσιογνωμία της, σε σημείο που να μην είναι γνωστή ποια θα είναι η πορεία της κατά τον επερχόμενο 21ο αιώνα.

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!