2107486937 | Κερασούντος 4, Αθήνα [email protected]
Select Page

HAL: Haemorrhoidal Artery Ligation = Απολίνωση Αιμορροϊδικής Αρτηρίας

THD: Transanal Hemorrhoidal Dearterialization = Διαπρωκτική Απαγγείωση Αιμορροΐδων

αιμορροιδεσ22Η πληρέστερη κατανόηση της αιτιοπαθογένειας της αιμορροϊδικής νόσου οδήγησαν στην ανάπτυξη μοντέρνων, λιγότερο ακρωτηριαστικών και περισσότερο αναίμακτων μεθόδων για την οριστική θεραπεία των  αιμορροΐδων. Η γνώση της ανατομίας των αιμορροϊδικών αγγείων, η άμεση σχέση της αιματικής ροής με τη δημιουργία των αιμορροϊδικών όζων και η πρόοδος της τεχνολογίας των υπερήχων, αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής μεθόδου: “της απολίνωσης των αιμορροϊδικών αρτηριών με τη χρήση υπερήχων”. Η μέθοδος φέρει διεθνώς και την ονομασία HAL ή THD.

Η απολίνωση των αιμορροϊδικών αρτηριών με τη βοήθεια των υπερήχων είναι μια μοντέρνα, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την ανώδυνη θεραπεία της αιμορροϊδικής νόσου.

Με ένα ειδικό πρωκτοσκοπικό εργαλείο εντοπίζονται οι αιμορροϊδικές αρτηρίες με τη βοήθεια ενσωματωμένων υπερήχων. Οι αρτηρίες αυτές απολινώνονται με ειδικά ράμματα και έτσι διακόπτεται η αιματική ροή προς τις αιμορροΐδες, οι οποίες παύουν να τροφοδοτούνται με αίμα, ατροφούν και συρρικνώνονται. Με το ίδιο ράμμα μπορεί να γίνει και ανάρτηση των προσπιπτουσών αιμορροΐδων, οι οποίες καθηλώνονται στη φυσιολογική τους θέση. Ο χειρισμός αυτός λέγεται αιμορροϊδοπηξία.

Στη περιοχή που γίνονται οι χειρουργικοί χειρισμοί, δεν υπάρχουν νευρικές απολήξεις και δεν προκαλείται μετεγχειρητικός πόνος. Δεν απαιτείται τομή στο δέρμα ή στο βλεννογόνο του πρωκτού με νυστέρι ή με άλλο εργαλείο διατομής. H χρήση γενικής αναισθησίας δεν είναι απαραίτητη.

αιμορροιδεσ23Ο μέσος χρόνος υλοποίησης της επέμβασης είναι περίπου μισή ώρα. Μετά την επέμβαση ο ασθενής νοσηλεύεται για λίγες ώρες και μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια ημέρα και στις καθημερινές του ασχολίες την επομένη. Μετεγχειρητικά δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα ή φαρμακευτική αγωγή.

Η απολίνωση των αιμορροϊδικών αρτηριών με τη χρήση υπερήχων αποτελεί τη νεότερη μέθοδο θεραπείας της αιμορροϊδικής νόσου και εφαρμόζεται τόσο σε περιπτώσεις αιμορραγίας όσο και σε περιπτώσεις που συνυπάρχει πρόπτωση των αιμορροΐδων. Στην πράξη είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να αντιμετωπίσει την αιμορροϊδική νόσο σε όλα της τα στάδια, δηλαδή αφορά αιμορροΐδες 1ου έως και 4ου βαθμού. Ειδικά για αιμορροΐδες που αιμορραγούν τα αποτελέσματα είναι άμεσα.

Τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά καλά. Η τεχνική αυτή αφήνει ακέραιο τον σφιγκτήρα και το ορθό έντερο, συνεπώς επιπλοκές που έστω και σπάνια έχουμε με τις άλλες μεθόδους (στένωση, ακράτεια, αιμορραγία κλπ),  δεν υπάρχουν.

Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας με απολίνωση των αιμορροϊδικών αρτηριών με υπερήχους είναι τα ακόλουθα:

 • Δεν γίνεται τομή στους ιστούς
 • Δεν είναι απαραίτητη η γενική αναισθησία
 • Η μέθοδος μπορεί να εκτελεσθεί και σε επίπεδο ιατρείου
 • Δεν χρειάζεται νοσηλεία
 • Μικρή διάρκεια της επέμβασης
 • Δεν υπάρχει πόνος μετά την επέμβαση
 • Δεν απαιτείται φαρμακευτική αγωγή πριν ή μετά την επέμβαση
 • Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα στάδια της αιμορροϊδοπάθειας
 • Έχει άμεσα αποτελέσματα σε αιμορραγούσες αιμορροΐδες
 • Επιστροφή του ασθενούς στην εργασία την επόμενη ημέρα
 • Εύκολη μέθοδος στην εκμάθηση

Η τεχνική της μεθόδου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. Εντοπίζεται η αιμορροϊδική αρτηρία με ειδικό πρωκτοσκόπιο μέσω υπερήχων
αιμορροιδεσ24

2. Γίνεται απολίνωση της αιμορροϊδικής αρτηρίας με ράμμα.
αιμορροιδεσ25

3. Ακολουθεί ανάρτηση των αιμορροΐδων – αιμορροϊδοπηξία
αιμορροιδεσ26

4. Το τελικό αποτέλεσμα. Μετακίνηση στην επόμενη αρτηρία
αιμορροιδεσ27

Η απολίνωση των αιμορροϊδικών αρτηριών με χρήση υπερήχων (THD) είναι μια από τις καλύτερες λύσεις που υπάρχουν. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις αιμορροΐδων.

Είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν πλήρως οι αιμορροΐδες χωρίς χειρουργική επέμβαση;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι θετική. Σήμερα, μπορούμε να εξαλείψουμε πλήρως την αιμορροϊδοπάθεια, χωρίς να υποβάλουμε τον ασθενή στην ταλαιπωρία και τους κινδύνους μιας κλασικής χειρουργικής επέμβασης. 

error: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ!!